புதிய செய்திகள்

ரேனியஸ் ஐயர் உருவாக்கிய 371 திருச்சபைகளின் பட்டியல்,All church list updated,பிஷப்புகளின் வரலாறு, மூலச்சட்டங்கள், மிஷன்களின் தொகுப்புகள்,Download our android app : New Updates

இன்றைய வசனம்

நீங்கள் புறப்பட்டுப்போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்கொடுத்து,நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்

Home

எங்கள் வலைதளத்திற்கு வருகை தந்த அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.

பதிவுகளின் தொகுப்புகள்

                      1. மிஷனரி வரலாறுகள்     

                          2. திருச்சபையின் வரலாறுகள்  
                         3. ஆராதனை முறைமைகளின் வரலாறுகள்
                        4. கீர்த்தனை பாமாலைகளின் வரலாறுகள் 
                       5. சரித்திர நிகழ்வுகள் 
காணக்கிடைக்காத அரிய பொக்கிசங்கள் 

திருநெல்வேலி திருமண்டலத்தின் அரிய புகைப்படங்கள் 


நம் திருநெல்வேலி திருமண்டலத்தின்இதுவரை இருந்த பிஷப்களின் தகவல்கள் -  Click Here


திருநெல்வேலி திருமண்டலத்தின் வரலாறு (1770- 2019)-- தொடர் 

இடையன்குளத்தை மையமாகக் கொண்ட CMS மிஷன் பணி


ஊழியம் உன்னதமானது ஊழியனோ உதவாதவன் உபயோகிப்பவர் கிறிஸ்து
பேராயர் AG ஜெபராஜ் (53-70)


INSTAGRAM FEED

@tdtahistory